onsdag 4 april 2012

Jag och min integritet

Vi lever inte i en angivarstat, vi lever inte i en diktatur. I filmen ”Das leben des andres” som utspelar sig i Östtyskland åren innan muren faller är människor ständigt övervakade och avlyssnade. Allt som sägs och görs registreras genom inspelningar och skrivna dokumentationer. Det finns inget som är för intimt eller för nära, ALLT sparas för eventuella framtida behov av bevisföringar om man skulle utgöra ett hot mot staten.

Jag är bara en människa av många som inte vill bli utsatt för olika typer av brott. Jag vill kunna röra mig fritt överallt, oavsett om jag åker taxi eller kommunala färdmedel, kör min egen bil, promenerar, joggar, tar mig hem en kväll till fots eller på dagtid med för den delen. Jag vill inte att mina nära och kära eller jag själv eller helt okända oskyldiga ska befinna sig någonstans i vårt samhälle just där en bomb briserar eller en kemisk eller biologisk attack utlöses. Jag vill inte att mina eller andras döttrar, systrar, mödrar, söner, bröder eller fäder ska kidnappas för att användas i trafficking.

Min integritet är beroende av min känsla av frihet och trygghet. Det är bara andra människor som kan hota den. Jag störs inte av att samhället gör allt i sin makt för att förebygga och motverka att jag eller andra utsätts för det som ständigt finns runt omkring oss, nämligen brottslighet och terrorhot som är gränsöverskridande i alla bemärkelser, på land, i rymden/space och i cyberspace.

Min integritet är min oavsett om man lyssnar på vartenda andetag och ljud jag ger ifrån mig, om man så vet om alla mina privata åsikter som jag inte vädrar vitt och brett, oavsett om man vet om min sjukdomshistoria och mina sexuella vanor. Om man så kollar vartenda mail jag någonsin skrivit och lyssnar av vartenda samtal som jag någonsin deltagit i, per mobil eller i stängda rum. Vi lever inte i en diktatur. Och jag är bara en människa.

Jag VILL att det ska finnas kameror på alla offentliga platser där människor ständigt rör sig och i parkeringshus och parker och tunnlar, för om det händer något så kan man kanske få tag på förövaren. Det finns många grova brott som är ouppklarade. Det finns många utsatta människor som aldrig får upprättelse och det finns många grova brottslingar som kan fortsätta sitt värv utan att man kan stoppa dem.

Jag vill att staten ska ha stor beredskap mot terrorangrepp men dessutom också mycket bättre och större beredskap för krissituationer som kan uppkomma i ett samhälle. Det har vi inte nu.

Men för att det jag kallar frihet och integritet ska kunna existera så måste det också finnas frihet från rädsla!

Vi lever inte i en angivarstat, en diktatur. Däremot lever vi numera i ett samhälle där vi kräver högre och högre service från det offentliga samtidigt som det offentligas resurser krymper.

Vi lever i ett samhälle där vi ständigt är uppkopplade och lämnar nästan outplånliga spår på internet. Integritet. Unga människor klär av sig inför datorns kameraöga, möjligen tycker de själva att de har gjort det frivilligt, och de blir bokstavligen förevigade, för alltid. Det enda och ensamma kameraögat blir många tusentals och åter tusentals människoögon ”därute”. Integritet. Det händer mycket hemskt på nätet. Det skrivs mycket ute på nätet. Människor väljer att lätta sitt hjärta för sina datorer, eller skriver med medvetenheten om att massor av läsare tar intryck av varje ord som skrivs, alla varianter finns. Ansvarstagandet inför varje budskap som pumpas ut, var finns det? Integritet. Vi finns sökbara som individer på alla möjliga sätt. Det finns ett oändligt antal olika register som varje individ införs i och sedan existerar i ökat antal i under ett livs skede. Integritet.

Unga människor, och absolut även äldre, från alla ideologier blir upprörda över beslut som staten tagit i olika frågor som handlar om att skydda oss alla i vårt land. En del säger att det inte är liberalt att fatta dessa beslut. Jag som är ateist och verkligen inte tycker att religioner tillför annat än ett fängslande av den fria själen, jag är en troende liberal! Jag vill leva i en rättsstat. Jag vill ha ett system som är rättvist och säkert och som BEFRIAR mig. Så att jag kan vara trygg och fri och få ha min integritet.

Jag anser att vi alla blir utsatta för ständiga kränkningar av integriteten när vi inte kan vandra fria från rädslan att utsättas för allehanda brott, på arbetsplatsen, i skolan, i samhället i övrigt. Det är min drivkraft i politiken.

Det är inte acceptabelt att människor ska kunna bli diskriminerade, mobbade, stalkade. Det är inte heller acceptabelt att våra myndigheter inte behandlar alla jämlikt var man bor i Sverige eller att skolan och vården inte är jämlik.

Jag är helt medveten om att min syn på min integritet, min personliga integritet, är min alldeles egna. Uppenbarligen tillhör jag kanske inte en vanlig kategori. Samtidigt undrar jag om människor verkligen funderat på vad integritet verkligen är? En del tycker att integriteten blir kränkt om man inte ringer och förvarnar innan man hälsar på hos dem…

Jag har med flit inte heller problematiserat eller resonerat om konsekvenserna av vad som kommer av en kunskap om allt det jag radade upp om mig själv gällande min innersta sfär, vad jag säger och gör per mobil eller i skrift på mail. Det är klart att allt som blir offentligt är till för allas beskådande och tyckande. Jag önskar inte att det är det som ska hända oss alla. Jag vill inte att mitt liv ska läggas ut i kvällspressen. ”Hon sa si, hon gjorde så” eller utdrag av samtal eller mail som är gjorda ”i förtroende”.

Å andra sidan: Man får väl stå för allt man är och säger?
Det jag har svårt för i alla diskussioner om integritet är när man skjuter över målet.

När det gäller de unga, de högljudda, de som nu känner sig så besvikna och kränkta. Några så till den milda grad att de är beredda att kränka riksdagsledamöters och andra opponenters integritet utan prut meddelst rena dödshot. Ja. Det är sant. Integritet?

När det gäller de unga så har jag inte en enda gång blivit approcherad av någon av dem när det gäller frågor som faktiskt handlar om ungdomarnas verklighet på basal nivå. Inte en enda har bett mig titta mer på hur vi ska komma till rätta med den ökande psykiska ohälsan bland unga, det ökande bruket av olika mediciner därför att vården systematiskt använder sig av receptutskrivning snarare än att gå till botten med problemen. Inte en enda gång har någon ung person bett mig titta på hur vi ska få bukt med nätmobbningen som ökar hela tiden.

Nu råkar det vara så att jag adresserat dessa problem i åratal och vill försöka göra något åt dem. Men jag tvivlar på att de unga som gapar om kränkningar av integriteten har kunskap om detta faktum. Jag tvivlar också på att de faktiskt bryr sig.

Jag slängde iväg en ironi på facebook om en kvinna som gallskrikande ringt polisen när samtalet brutits och de pejlade samtalet och spårade det till en hiss där hon satt fast. Jag fick veta att det var fånigt och idiotiskt. Ja, ironin syftade på lägsta nivå av vad vi kräver av samhället. Och i förlängningen önskade jag en balans i diskussionen. Jag vill vara fri. Och - vi lever inte i en angivarstat, vi lever inte i en diktatur.